درباره دسته بندی متفرقه

کاربرد آبکش و آبگیر: از آبکش‌ها برای صاف کردن مواد، آبکشی، شستن میوه‌ها و ... استفاده می‌کنند. برخی از آبکش‌ها دارای کاسه‌های زیری هستند که آب خارج شده از آبکش را نگه‌داری کنند.