برندها
saya
Ashin
shafagh
mexxi
janome
Bosch
Arshia
Bost
senator
Lavin electric
Hardstone
tavan
فلاسک بونیتو  ظرفیت 2 لیتر

فلاسک بونیتو ظرفیت 2 لیتر

430,000 تومان
260,000 تومان
فلاسک هنری ظرفیت 3 لیتر

فلاسک هنری ظرفیت 3 لیتر

520,000 تومان
410,000 تومان
فلاسک هنری ظرفیت 3.5 لیتر

فلاسک هنری ظرفیت 3.5 لیتر

460,000 تومان
430,000 تومان
فلاسک بونیتو  ظرفیت 2 لیتر
430,000 تومان 260,000 تومان
فلاسک هنری ظرفیت 3 لیتر
520,000 تومان 410,000 تومان
فلاسک هنری ظرفیت 3.5 لیتر
460,000 تومان 430,000 تومان